Nạp thẻ cho admin :
(đã có chức năng nạp thẻ tại Web check lâu- pm admin nạp cho nhanh nhé)

. Nạp 100k thẻ cào - được 150K Gcon và được tính tóp NẠP THẺ là : 150.000 đ
Nạp ATM cho admin
. Nạp 100k ATM ---- được 200K Gcon và đước tính tóp NẠP THẺ là : 200.000 đ
Gởi thẻ hoặc ATM qua Admin = cách liên hệ trực tiếp Admin qua facebook link
:
https://www.facebook.com/dovanthien0971210453
hoặc số điện thoại nóng
0971210453 Gặp Ad Thiện (1985 ^^)


TÍCH MỐC NHẬN QUÀ :


Mốc Nạp Phần thưởng nhận được khi đạt mốc Quà thêm Nhận Ngay
50.000 5 Box Kundun tự chọn
100.000 5 Box Kundun tự chọn
5chao
Tặng Wing 3 Luck 2 Option + 11
200.000 10 Box Kundun tự chọn
5chao
300.000 10 Box Kundun tự chọn
5 chao
Đổi mốc 100k Wing 3 trên thành Wing 4
400.000
10 Box Kundun tự chọn
5 chao
500.000
10 Box Kundun tự chọn
5 chao


600.000 10 Box Kundun tự chọn
5ch
aos
Đổi mốc 300k Wing 4 trên thành Wing 8
700.000 10 Box Kundun tự chọn
5 chao
800.000 10 Box Kundun tự chọn
5 chao
900.000 10 Box Kundun tự chọn
5 chao
1.000.000 10 Box Kundun tự chọn
5 chao
Đổi mốc 600 Wing 8 trên thành +133 TOP PHÚ HỘ OPEN ĐỢT 1
- Bắt đầu: 13h00' ngày 03/01/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 10/01/2020Nội dung sự kiện:

• Sau khi kết thúc sự kiện 5 Nhân vật có đóng góp tài lực cho máy chủ mạnh nhất sẽ được nhận những phần thưởng tri ân có giá trị cao từ ban quản trị
Lưu ý:
- Số Gcoin nạp tối thiểu để nhận thưởng >1.000.000 Gcoin
- Chỉ 5 người đừng top trong BXH phú hộ mới được nhận
- Top 6 trở đi sẽ nhận được TOP 5
- Nhận theo thứ tự TOP, vượt mốc sẽ được up + Wing theo mốc dưới
**Nhắc lại : chỉ có 5 người trong TOP Phú Hộ mới dc quà ngon , tóp 6 trở đi sẽ nhận top 5**
- Sự kiện kết thúc vào đúng 24h00 phút, hãy nạp thẻ trước thời gian này,
vì những thẻ từ 24:00p1s giây trở đi sẽ không được tính vào bảng xếp hạng.Top Nạp Thẻ
1.000.000 < Gcoin < 2.000.000 2.000.000 < Gcoin < 3.000.000 Gcoin > 3.000.000
Top 1 Siêu W Luck 2 Op + 15
Bộ Ring pen Full + 15
Sét thần 380 Full 15
1 Sói Hoàng Kim

Siêu W Luck 3 Op + 15
6 Item Socke
t Full + 15
Sét thần RingPen Ful 15
Sét thần 380 Full 15
1 Sói Hoà
ng Kim
Siêu W Luck 4 Op + 15
6 Ite
m SS12 Full + 15
Sét thần RingPen Ful 15 Sét thần 380 Full 15
Sét Ch
aos Full 15
1 Sói H
oàng Kim
Top 2 Siêu W Luck 2 Op + 14
Bộ Ring pen
Full + 14
Sét thần 380 Full 14
1 Sói Tấn
Công
Siêu W Luck 3 Op + 14
6 Item Socke
t Full + 14
Sét thần RingPen Ful 14
Sét thần 380 Full 14
1 Sói Tấn
Công
Siêu W Luck 4 Op + 14
6 Item SS12 F
ull + 14
Sét thần RingPen Ful 14 Sét thần 380 Full 14
Sét thần Chaos
Full 14
1 Sói
Hoàng Kim
Top 3 Siêu W Luck 2 Op + 13
Bộ Rin
g pen Full + 13
Sét thần 380 Full 13
1 Sói Phò
ng Thủ
Siêu W Luck 3 Op + 13
6 Item Sock
et Full + 13
Sét thần RingPen Ful 13
Sét thần 380 Full 13
1 Sói Phò
ng Thủ
Siêu W Luck 4 Op + 13
6 Item SS1
2 Full + 13
Sét thần RingPen Ful 13 Sét thần 380 Full 13
Sét thần Cha
os Full 13
1 Sói H
oàng Kim
Top 4 Siêu W Luck 2 Op + 12
Bộ Ring pen Full + 12
Sét thần 380 Full 12
1 Sói T
hường
Siêu W Luck 3 Op + 12
6 Item Socke
t Full + 12
Sét thần RingPen Ful 12
Sét thần 380 Full 12
1 Sói Th
ường
Siêu W Luck 4 Op + 12
6 Item SS1
2 Full + 12
Sét thần RingPen Ful 12 Sét thần 380 Full 12
Sét thần Ch
aos Full 12
1 Sói H
oàng Kim
Top
5
Siêu W Luck 2 Op + 11
Bộ Ring pen Full + 11
Sét thần 380 Full 11
1 Sói Thườn
g
.....................................
Siêu W Luck 3 Op + 11
6 Item Socket Full + 11
Sét thần RingPen Ful 11
Sét thần 380 Full 11
1 Sói Thư
ờng
......................................
Siêu W Luck 4 Op + 11
6 Item SS1
2 Full + 11
Sét thần RingPen Ful 11 Sét thần 380 Full 11
Sét thần Chaos Fulll 11
1 Sói Hoà
ng Kim
.....................................
ai đủ mốc mà ko nằm trong top 1 2 3 4 5 thi nhận top 5
ví dụ top 6 7 8 9 10 đủ mốc 1.000.000 ko nằm trong top thì nhận dc top 5 của mốc đó
ai đủ mốc mà ko nằm trong top 1 2 3 4 5 thi nhận top 5 ví dụ top 6 7 8 9 10 đủ mốc 1.000.000 ko nằm trong top thì nhận dc top 5 của mốc đó ai đủ mốc mà ko nằm trong top 1 2 3 4 5 thi nhận top 5 ví dụ top 6 7 8 9 10 đủ mốc 1.000.000 ko nằm trong top thì nhận dc top 5 của mốc đó
Click vào đây để xem hình ảnh Siêu Wing

Click Vào đâu để xem hình ảnh đồ thần Ingame


Lưu ý :
Ngọc Custom không đặp dc vào Ring Pen + Wing
Và Các item thần đua top trên mới open chưa mở đâu nhé